Chertova : une série d'animaux en toutou - Baron Mag